رئیس‌جمهوری ویتنام استعفا کرد
2024/03/21 10:03:47

«وو ون تونگ» رئیس‌جمهوری ویتنام پس از گذشت یکسال از تصدی این پست استعفا کرد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام چهارشنبه با استعفای وو ون تونگ از سمت ریاست‌جمهوری موافقت کرد.

در بیانیه دولت آمده است: تونگ با زیر پا گذاردن قوانین حزبی، «تأثیر منفی بر افکار عمومی گذارده و به جایگاه حزب، دولت و خود لطمه زده است».

  • 2024/03/21 10:03:47
  • GMT+08:00
  • /