تکذیب شایعات در مورد مرگ پادشاه انگلیس
2024/03/19 09:36:48

برخی سفارت های بریتانیا در دیگر کشورها گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر مرگ «چارلز سوم» پادشاه انگلیس را رد کردند و گفت او به انجام امور رسمی و خصوصی ادامه می‌دهد.

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، سفارت های بریتانیا در ارمنستان، آذربایجانبکا و روسیه با انتشار بیانیه‌ها در شبکه های اجتماعی این شایعات را تکذیب کردند.

  • 2024/03/19 09:36:48
  • GMT+08:00
  • /