نظرسنجی «سی‌جی‌تی‌ان»: «دموکراسی آمریکایی» هرج و مرج برای جهان به ارمغان آورده است
2024/03/18 10:30:15

ایالات متحده «استانداردهای دموکراتیک» را صادر می‌کند و به دنبال «تحول دموکراتیک» در سراسر جهان است که منتهی به بی ثباتی، درگیری‌ها و فاجعه‌ها می‌شود. بر اساس نظرسنجی‌های جهانی انجام شده توسط شبکه «سی‌جی‌تی‌ان» و «دانشگاه رنمین چین» از طریق «موسسه ارتباطات بین‌المللی عصر جدید»، پاسخ دهندگان جهانی نارضایتی عمیق خود را از آمریکا به دلیل استفاده مداوم از موضوع دموکراسی برای سرکوب دیگر کشورها در جهت منافع خود و همچنین تشدید شکاف و درگیری جهان بین اردوگاه‌ها ابراز داشتند.

صادرات دموکراسی توسط آمریکا نشان دهنده ماهیت هژمونی آن

دموکراسی یک ارزش مشترک در میان کل بشریت است که نباید برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک و در عین حال مانع از توسعه بشری استفاده شود. ایالات متحده مدت‌های مدید است که مفهوم «دموکراسی» را به منظور حفظ هژمونی خود، شخصی‌سازی کرده است.

آمریکا تحت پرچم «دموکراسی» به انشقاق و تقابل دامن می‌زند و نظام متمرکز بر سازمان ملل و نظم مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند.

بر اساس نظرسنجی فوق، 71 درصد پاسخ دهندگان جهانی از ایالات متحده بخاطر مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تحت پوشش «دموکراسی» انتقاد کردند.

62.3 درصد از پاسخ دهندگان هم نارضایتی شدید خود را از رفتار هژمونیک آمریکا در سوءاستفاده از تحریم‌ها و اجبار اقتصادی ابراز کردند.


علاوه بر این ایالات متحده به منظور حفظ هژمونی به تحریک «انقلاب‌های رنگی» طی چند دهه گذشته پرداخته به گونه‌ای که باعث اختلاف و تقابل و تغییر رژیم در برخی کشورها گشته که منجر به آشفتگی سیاسی، فرسودگی اقتصادی و دشواری معیشت مردم شده است.

در این نظرسنجی حدود 70 درصد (68رصد) پاسخ دهندگان جهانی درباره سابقه طولانی آمریکا در تحریک «انقلاب‌های رنگی» و به راه اندازی «جنگ‌های نیابتی» در سراسر جهان بسیار نگران بودند. 65.8 درصد نیز به شدت با مجبور کردن کشور دیگری به تغییر نظام سیاسی خود از طریق انقلاب و تجاوز مخالف بودند.

 

انتقاد جهانی از «فانوس دموکراسی»

گرچه آمریکا مدعی «چراغ دموکراسی» بودن است اما شمار روزافزونی از مردم سراسر جهان بر این باورند که دموکراسی بسته به الگوهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور باید اشکال متفاوتی داشته باشد.

آمریکا سالهاست که دیگر «مدل» دموکراسی نیست. اینکه آیا یک کشور دموکراتیک است یا نه، و چگونگی تحقق بهتر دموکراسی را باید مردم آن تصمیم بگیرند، نه کشورهای دیگر.

بر اساس این نظرسنجی، 84.3 درصد پاسخ دهندگان جهانی معتقدند که دموکراسی به روش‌های مختلف در بین کشورها و فرهنگ‌ها نمود پیدا می‌کند. هیچ مدل برتری از دموکراسی یا نظام سیاسی یکسانی وجود ندارد. 84.8 درصد پاسخ دهندگان بر این باورند هر کشوری که می‌خواهد درباره نظام سیاسی خود تصمیم بگیرد باید تاریخ، فرهنگ و شرایط ملی خود را در نظر بگیرد. 80.3 درصد پاسخ دهندگان فکر می‌کنند وجود تمدن‌های مختلف در جهان تاثیری مثبت بر توسعه جهان دارد.

79.5 درصد از پاسخ دهندگان مخالفت شدید خود را با پیگیری آمریکا برای هژمونی در مقیاس جهانی تحت پوشش «دموکراسی» ابراز کردند.

86.8 درصد هم از ایالات متحده خواستند اقدامات هژمونیک خود را هر چه سریعتر پایان بخشد. برخورد آمریکا با دیگر کشورها باید مبتنی بر مفهوم احترام متقابل و به دنبال زمینه‌های مشترک در عین احترام به اختلافات باشد.

داده‌های فوق‌الذکر شامل سه نظرسنجی جهانی، از جمله نظرسنجی «برداشت‌های آمریکا» با مجموع 39315 پاسخ دهنده از 32 کشور جهان است.

پاسخ دهندگان شهروندان کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کانادا، اسپانیا و ژاپن گرفته تا کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مالزی، پرو و پاکستان بودند.

 

  • 2024/03/18 10:30:15
  • GMT+08:00
  • /