سایه شوم جنگ؛ میراث به جا مانده از آمریکا در لائوس
2024/03/17 15:40:17

در این روستای لائوس با نمای بیرونی آرام، بحران‌های نامرئی بی‌شماری پنهان شده است. بچه‌های روستا هرگز تصور نمی‌کردند که جسم کروی شکلی که به ‌طور تصادفی کشف شد، یک عمر کابوس‌ها را به همراه بیاورد و صدای انفجار مهیب همیشه در گوش روستاییان طنین‌انداز ‌شود.

  • 2024/03/17 15:40:17
  • GMT+08:00
  • /