شکستی دیگر برای آمریکا در آفریقا؛ حضور نظامی در نیجر غیرقانونی اعلام شد
2024/03/17 10:35:04

 شورای نظامی نیجر در ساعات پایانی شنبه شب طی بیانیه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که توافق این کشور با آمریکا مبنی بر حضور نظامی در خاک نیجر را یک طرفه لغو کرده است.

سخنگوی نظامی این شورا با حضور در تلویزیون رسمی، اعلام کرد که حضور نظامی آمریکا در نیجر از این به بعد غیرقانونی و در تضاد با منافع ملی این کشور است.

نظامیان حدود هفت ماه پیش محمد بازوم، رئیس جمهور غرب گرای نیجر را از قدرت برکنار کردند و به حضور نظامی فرانسه در خاک خود پایان دادند.

حاکمیت جدید نیجر در کنار حاکمیت‌های نظامی مالی و بورکینافاسو طرفدار روسیه و شخص رئیس جمهور این کشور هستند و قدرت گیری آن‌ها منجر به تضعیف نفوذ کشورهایی اروپایی و آمریکا در قاره آفریقا شده است.

  • 2024/03/17 10:35:04
  • GMT+08:00
  • /