خلق زندگی بهتر با استفاده از "نیروهای تولید با کیفیت جدید" از سوی مردم قوم "هه جه"
2024/03/14 10:21:07

لیو لی، تنها نماینده قوم "هه جه"  با جمعیت بیش از 5000 نفری در مجلس ملی نمایندگان خلق چین است. طبق قوانین و سیستم های چین، 55 اقلیت قومی صرف نظر از تعداد جمعیت، حق دارند نمایندگان خود را برای مجلس ملی نمایندگان خلق انتخاب کنند و قدرت خود را در بالاترین نهاد قدرت چین اعمال کنند. لیو لی، برای چهار دوره متوالی به عنوان نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق انتخاب شده است. زمان هر دوره ماموریت یک نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق چین پنج سال است و امسال هفدهمین سالی است که لیو لی به عنوان نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق چین کار می کند. او اهل استان هی لونگ‌جیانگ در شمال شرقی چین و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک شهر تونگ جیانگ است. طرح پیشنهادی سال جاری او در مورد چگونگی استفاده از نیروهای تولید با کیفیت جدید از جمله فرهنگ منحصر به فرد قوم هه جه برای هدایت توسعه صنعت گردشگری فرهنگی محلی و خلق زندگی بهتر برای مردم این قوم است.

در گذشته، مردم قوم هه جه از طریق ماهیگیری و شکار امرار معاش می کردند. در سال‌های اخیر، بیشتر مردم هه جه قایق های ماهیگیری را ترک گفتند و با کمک فرهنگ قومی منحصربه‌فرد خود به امور مربوط به گردشگری پرداختند. لیو لی گفت که هنر کلاژ و حکاکی پوست ماهی یکی از صنایع دستی منحصر به فرد مردم هه جه است و با توجه به محبوبیت بیشتر گردشگری برف و یخ در شمال شرقی چین در بین گردشگران، هنر کلاژ و حکاکی پوست ماهی قوم هه جه نیز توسط افراد بیشتری شناخته شده و مورد علاقه آنها قرار گرفته است و به یکی از محصولات محبوب در پلتفرم های تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. طرح پیشنهادی او در نشست سال جاری مجلس ملی نمایندگان خلق چین افزایش حمایت از صنایع فرهنگی سنتی مردم هه جه است تا با برداشته شدن یک گام جدید در جهت توسعه فرهنگ و گردشگری زادگاهش و تحت هدایت بهره وری نیروهای تولید با کیفیت جدید، مردم قوم هه جه نیز به بهره برداری بهتر از مدرنیزاسیون به سبک چینی کمک کنند.

مجلس ملی نمایندگان خلق چین بالاترین نهاد قدرت چین است. امسال، از میان نزدیک به 3000 نماینده آن، 442 نفر مانند لیو لی از اقلیت های قومی هستند. اگرچه جمعیت کل 55 اقلیت قوم چین تنها 8.89 درصد از جمعیت 1.4 میلیارد نفری چین را تشکیل می دهد، نمایندگان این اقلیت های قومی در مجلس ملی نمایندگان خلق چین، 14.85 درصد از تعداد کل نمایندگان این نهاد را تشکیل می دهند. صرف نظر از جمعیت، اطمینان از اینکه مردم از همه اقوام در زندگی سیاسی کشور حق کامل برای اظهار نظر داشته باشند، یک ویژگی مهم نظام دموکراتیک با ویژگی های چینی است.

  • 2024/03/14 10:21:07
  • GMT+08:00
  • /