آژانس ایمنی هوانوردی اروپا اعلام کرد: در صورت لزوم، «گواهینامه ایمنی بوئینگ» را معلق خواهیم کرد
2024/03/14 16:49:00

اخیراً حوادث ایمنی در هواپیماهای بوئینگ به طور پیوسته رخ داده که باعث نگرانی بین المللی در مورد کیفیت هواپیماهای بوئینگ شده است. 

به گزارش رویترز، «لوک تایتگات»، سرپرست مدیر اجرایی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا، روز چهارشنبه 13 مارس در یک مصاحبه اعلام کرد که در صورت لزوم، این آژانس تایید غیرمستقیم تولید هواپیماهای بوئینگ را متوقف خواهد کرد.

در این باره باید اشاره داشت که تایید غیرمستقیم گامی در صدور گواهینامه ایمنی هوانوردی بین ایالات متحده و اروپا است. بر اساس توافقنامه تایید گواهینامه ایمنی هوانوردی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده و آژانس ایمنی هوانوردی اروپا کارخانه های یکدیگر بوئینگ و ایرباس را نظارت می کنند و گواهینامه های ایمنی تولیدی یکدیگر را به رسمیت می شناسند. اگر یکی اعتماد خود را نسبت به دیگری از دست بدهد، می تواند درخواست «برگزاری جلسه بررسی» کند. در صورت منفی بوده نتیجه جلسه، یکی از طرفین می تواند پس از 30 روز از شناسایی گواهینامه امنیتی طرف دیگر خودداری کند.

لوک تایتگات،سرپرست مدیر اجرایی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا، همچنین اظهار داشت: همکاری بین‌المللی در تولید هواپیما با یک بحران ایمنی مواجه شده است. در صورت لزوم، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا تایید گواهینامه ایمنی تولید ایالات متحده را متوقف می کند. وی گفت:«زمانی که دلایل یا شرایطی را دیدیم که نیاز به اقدام مناسب دارد، همه ابزارها باید در دسترس باشند. اما فعلا در حال حاضر نیازی به انجام چنین اقدامی نیست».

  • 2024/03/14 16:49:00
  • GMT+08:00
  • /