کنترل مقر رادیو و تلویزیون سودان به دست ارتش افتاد
2024/03/13 09:07:41

ارتش سودان کنترل مقر رادیو و تلویزیون این کشور را از نیروهای پشتیبانی سریع پس گرفت.

ارتش سودان روز سه شنبه در بیانیه‌ای این موضوع را اعلام کرد. بنا به اعلام ارتش سودان مقر رادیو و تلویزیون سودان در ام درمان واقع است.

نیروهای پشتیبانی سریع سودان هنوز به این تحول واکنش نداده اند.

  • 2024/03/13 09:07:41
  • GMT+08:00
  • /