برگزاری جشنواره فرهنگی ابریشم در شرق چین از دریچه دوربین
2024/03/12 09:10:23

یک جشنواره فرهنگی ابریشم روز شنبه 9 مارس (19 اسفند) در شهرک باستانی «شوانگ‌لین» در «هوجوئو» واقع در استان «جه‌جیانگ» (شرق چین) برگزار شد.

هنرمندان فرهنگ محلی با پوشیدن لباس‌های سنتی چینی در این جشنواره شرکت کردند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 9 مارس گرفته است.

  • 2024/03/12 09:10:23
  • GMT+08:00
  • /