تالار بزرگ خلق در غروب خورشید
2024/03/10 08:53:35

«تالار بزرگ خلق» ساختمانی دولتی در پکن پایتخت چین است که درضلع غربی میدان «تیان‌آنمن» واقع شده است. 

این ساختمان برای فعالیت‌های قانون‌گذاری و تشریفاتی جمهوری خلق چین و حزب کمونیست مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 

تالار بزرگ خلق به عنوان محل برگزاری «دو نشست» که هر ساله در ماه مارس برگزار می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نشست‌های «مجلس ملی نمایندگان خلق چین»، نهاد ارشد قانونگذاری کشور و «کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین»، نهاد ارشد مشورت سیاسی کشور که در حکم پنجره‌ای برای جهان به منظور رصد سیاست‌های چین عمل می‌کنند، مارس هر سال برگزار می‌گردد.

 

این عمارت همچنین مکان تشکیل کنگره ملی حزب کمونیست چین است، که هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود.

 

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 8 مارس (18 اسفند) هنگام غروب خورشید از منظره بیرونی تالار بزرگ خلق گرفته است.


  • 2024/03/10 08:53:35
  • GMT+08:00
  • /