درخشش شهر باستانی «یوجوئو» در شب از دریچه دوربین
2024/03/05 09:09:24

شهر باستانی «یوجوئو» در شب می‌درخشد و منظره‌ای رویایی را در «یویانگ توجیا» و بخش خودمختار «میائو»، کلانشهر «چونگ‌چینگ» (جنوب غربی چین) مقابل چشم گردشگران قرار می‌دهد.

تصاویر حاضر را عکاس «China News Service» در تاریخ 29 فوریه (10 اسفند) گرفته است.

 

  • 2024/03/05 09:09:24
  • GMT+08:00
  • /