پرواز پرندگان مهاجر روی «رودخانه زرد» در شمال غربی چین + تصاویر
2024/03/03 14:55:16

با افزایش دما، یخ در بخش «نینگ‌شیا» رود زرد تدریجا در حال ذوب شدن است.

دسته‌های پرندگان مهاجر بر فراز منطقه جزر و مدی و آب فیروزه‌ای به پرواز در می‌آیند و شور و شوق را برای مناظر بهاری به ارمغان می‌آورند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» از منطقه خودمختار نینگ‌شیا هوی (شمال غربی چین) در تاریخ 1 مارس (11 اسفند) گرفته است.


  • 2024/03/03 14:55:16
  • GMT+08:00
  • /