پرتاب ماهواره خدمات اینترنتی مدار مرتفع چین به فضا
2024/03/01 09:47:07

چین روز پنجشنبه یک ماهواره خدمات اینترنتی مدار مرتفع را از مرکز پرتاب ماهواره شی چانگ در استان سیچوان واقع در جنوب غربی چین به فضا فرستاد.

این ماهواره در ساعت 21:03 به وقت پکن همراه با موشک حامل لانگ مارچ ۳ بی به فضا پرتاب شد و با موفقیت وارد مدار مقرر شد.

پرتاب این ماهواره همچنین پانصد و دهمین ماموریت موشک های حامل سری لانگ مارچ نیز بود.

  • 2024/03/01 09:47:07
  • GMT+08:00
  • /