علاقه‌مندان «هان‌فو» جذابیت فرهنگ سنتی چین را در لندن به نمایش گذاشتند + تصاویر
2024/02/29 09:14:56

علاقه‌مندان «هان‌فو»، یکی از لباس‌های سنتی قوم «هان»، با پوشیدن این جامه‌های زیبا در انگلیس، فرهنگ سنتی چین را به مردم و گردشگران لندن معرفی کردند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در مقابل ساختمان پارلمان انگلیس و در موزه بریتانیا در تاریخ 25 فوریه (6 اسفند) گرفته است.

 

  • 2024/02/29 09:14:56
  • GMT+08:00
  • /