وزارت بازرگانی چین: به ترویج تسریع اجرای «24 ماده سرمایه‌گذاری خارجی» برای دستیابی به نتایج مؤثر ادامه خواهیم داد
2024/02/29 10:14:28

بنا به اطلاعات منتشر شده از میزگرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی که چهارشنبه 28 فوریه (9 اسفند) توسط وزارت بازرگانی چین برگزار شد، هم اکنون اکثر اقدامات «24 ماده سرمایه‌گذاری خارجی» اجرا شده یا به پیشرفت مثبت رسیده است. در گام بعدی وزارت بازرگانی چین به ترویج تسریع اجرای انواع اقدامات برای دستیابی به نتایج مؤثر ادامه می‌دهد و با ارزیابی کامل بر وضعیت اجرای این اقدامات، تلاش خواهد کرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر آن را بیشتر حس کنند.

در ماه اوت سال گذشته، «نظرات شورای دولتی در مورد بهبود بیشتر محیط سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» («24 ماده سرمایه‌گذاری خارجی») منتشر شد.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: با وجود آنکه تنها بیش از شش ماه از انتشار این سند گذشته است، از طریق هماهنگی کامل با بخش‌های مربوطه، اکثر اقدامات «24 ماده سرمایه‌گذاری خارجی» اجرا شده یا به پیشرفت مثبت رسیده است. در گام بعدی، این وزارتخانه همراه با بخش‌ها و دولت‌های محلی مرتبط برای تسریع اجرای اقدامات مختلف «24 ماده سرمایه‌گذاری خارجی» و دستیابی به نتایج مؤثر آن تلاش خواهد کرد و همچنین با شنیدن نظرات و پیشنهاد‌های بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ارزیابی کامل وضعیت اجرا و بهبود پیوسته امور خود، تلاش خواهد کرد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تأثیرگذاری این اقدامات را بیشتر حس کنند.

 

 

  • 2024/02/29 10:14:28
  • GMT+08:00
  • /