زیبایی شکوفه های به روی شاخه درختان در پارک معبد تان هوا
2024/02/29 21:40:49

زیبایی شکوفه های به روی شاخه درختان در پارک معبد تان هوا در کون مینگ، استان یون نان در جنوب غربی چین، گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. 

  • 2024/02/29 21:40:49
  • GMT+08:00
  • /