شکوفه های طلایی و شاداب مزارع گل کلزا
2024/02/29 10:37:05

زمان آن است که به دنیای پر جنب و جوش بهار قدم بگذارید که با شکوفه های طلایی و شاداب مزارع گل کلزا در شهرستان لوپینگ، استان یون نان جنوب غربی چین آغاز می شود. 

  • 2024/02/29 10:37:05
  • GMT+08:00
  • /