چرا باید برای بهبود مستمر خود تلاش کنیم؟
2024/02/29 16:00:28

«آسمان پیوسته در حرکت است و به همین ترتیب، انسان خوب باید به شکل خستگی ناپذیر برای بهتر شدن خود تلاش کند.» این جمله مظهر فضایل سنتی ملت چین است که از دوران باستان برای تعالی تلاش کرده است. شهر«شن جن» به لطف کار سخت و نوآوری سازندگان بی شمار، به سرعت از یک دهکده ماهیگیری کوچک به یک کلان شهر بین المللی در چین تبدیل شده است. یک موسسه‌دار جوان در شهر شن جن با تمام وجود به این شعار عمیق عمل کرده و توانسته به لطف پیشرفت سریع ناشی از اصلاحات و سیاست‌های گشایش در این شهر زندگی خود را تغییر دهد. داستان موفقیت او چیست؟ باهم ببینیم.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-19/What-important-spiritual-power-lies-behind-China-s-rejuvenation--1kLE6LvjVxC/index.html

  • 2024/02/29 16:00:28
  • GMT+08:00
  • /