رشد ۵.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۳
2024/02/29 16:25:10

روز پنجشنبه، ۲۹ فوریه، اداره ملی آمار چین «بولتن آماری توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری خلق چین در سال ۲۰۲۳» را منتشر کرد.

بر اساس محاسبات اولیه، تولید ناخالص داخلی چین برای کل سال ۱۲۶۰۵۸.۲ میلیارد یوان بوده که نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده و در این میان:

ارزش افزوده صنایع اول با ۸۹۷۵.۵ میلیارد یوان نسبت به سال قبل ۴.۱ درصد افزایش داشته است.

ارزش افزوده صنایع دوم با ۴۸۲۵۸.۹ میلیارد یوان نسبت به سال گذشته ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

ارزش افزوده صنایع سوم با ۶۸۸۲۳.۸ میلیارد یوان نسبت به سال گذشته ۵.۸ درصد افزایش داشته است.

سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه نیز ۸۹۳۵۸ یوان بوده که نسبت به سال قبل ۵.۴ درصد افزایش داشته است. درآمد ناخالص ملی ۱۲۵۱۲۹.۷ میلیارد یوان بوده و نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد افزایش داشته است. بهره وری کلی نیروی کار ۱۶۱۶۱۵ یوان به ازای هر نفر بوده که نسبت به سال قبل ۵.۷ درصد افزایش داشته است.

  • 2024/02/29 16:25:10
  • GMT+08:00
  • /