برنامه‌های توسعه مسکن چین برای سال‌های 2024 و 2025
2024/02/28 09:36:55

وزارت مسکن و توسعه شهری-روستایی چین روز سه‌شنبه از نهادهای محلی خواست طرح‌های توسعه مسکن را برای 2024 و 2025 آماده کنند.

این وزارتخانه با انتشار بخشنامه‌ای از نهادهای محلی درخواست کرد برآوردی از حوزه مسکن بر اساس تغییرات جمعیتی انجام داده، تامین زمین را به صورت علمی ترتیب داده و منابع مالی را در راستای تقاضای مسکن به این پروژه‌ها سرازیر کنند.

بر اساس این بخشنامه، چنین رویکردی برای ایجاد عرضه و تقاضا و ساختار معقول در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات شدید در این بخش اتخاذ گردیده است.

وزارت مسکن بر اهمیت تامین مسکن با قیمت مناسب و پاسخگویی به تقاضاهای ارتقای مسکن به هنگام تهیه طرح‌های توسعه مسکن تاکید کرد.

  • 2024/02/28 09:36:55
  • GMT+08:00
  • /