ثبات صنعت لجستیک چین در ژانویه
2024/02/28 09:50:07

داده‌های صنعتی نشان می‌دهد بخش لجستیک چین طی ماه ژانویه با وجود شرایط آب و هوایی نامساعد در بخش‌هایی از کشور، با ثبات بوده است.

بر اساس اعلام «فدراسیون لجستیک و خرید چین»، شاخصی که عملکرد بازار لجستیک چین را نشان می‌دهد طی ماه گذشته میلادی عدد 52.7 درصد را نشان داد و نسبت به دسامبر 2023 یک افت 0.8 واحد درصدی را به ثبت رساند.

«هه هوی» اقتصاددان ارشد فدراسیون مذکور در این باره گفت: شاخص اندکی کاهش داشت اما علی‌رغم تاثیر عوامل فصلی و شرایط بد آب و هوایی در برخی مناطق، به طور کلی ثابت بود.

وی تاکید کرد شاخص‌های فرعی که حجم تجاری، سفارش‌های جدید، بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاری دارایی ثابت، انتظارات اشتغال و کسب و کار را ارزیابی می‌کند، همگی در حیطه توسعه قرار داشتند.

  • 2024/02/28 09:50:07
  • GMT+08:00
  • /