موزه «یین شو»
2024/02/28 10:32:10

به عنوان بخشی از دستاوردهای باستان شناسی خرابه های یین 3300 ساله که قدمت آن به اواخر سلسله شانگ (1600-1046 قبل از میلاد) باز می گردد، تالار جدیدی از موزه «یین شو» در 26 فوریه در «آن یانگ»، مرکز هه نان چین افتتاح شد. سالن جدید نزدیک به 4 هزار مجموعه از آثار فرهنگی را به نمایش خواهد گذاشت. 

  • 2024/02/28 10:32:10
  • GMT+08:00
  • /