چگونه تمدن چین توانسته حفظ و به نسل‌های بعد منتقل شود؟
2024/02/28 17:00:10

چین یک ملت باستانی و بزرگ در جهان است که بیش از 5 هزار سال تمدن دارد. چین تنها تمدن جهان است که از گذشته تا امروز هرگز دچار گسست نشده است. چین ثروت‌های مادی و معنوی بسیار غنی را به جهان ارائه کرده است. مردم چین همواره متعهد به حفاظت از آثار فرهنگی هزاران ساله خود هستند. 108.15 میلیون مورد یا مجموعه آثار فرهنگی منقول متعلق به دولت در چین وجود دارد. در مجموع 56 پایگاه میراث جهانی و 6565 موزه در این کشور به ثبت رسیده که 91 درصد از آنها به صورت رایگان برای عموم قابل بازدید هستند. فعالان این حوزه جان خود را وقف حفاظت از آثار فرهنگی کرده‌اند. آنها چگونه از آثار فرهنگی محافظت می کنند تا ارزش‌های آنها به نسل‌های بعدی منتقل شود؟ روی لینک کلیک کنید و داستان بازسازی شمشیرهای سلسله هان را ببینید.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-07/Why-does-preserving-cultural-heritage-matter-so-much-to-China--1kqRGKQSFTW/index.html

  • 2024/02/28 17:00:10
  • GMT+08:00
  • /