"معجزه سبز" چین در «سای هان با»
2024/02/28 17:30:32

چینی‌ها بر این باورند که: «همه چیز زمانی به وجود می آید که عناصر لازم برای بقای آن به تعادل برسند و بتواند با تغذیه درست شکوفا شود.» تمدن چین همواره بر اهمیت احترام به طبیعت تاکید کرده است. جنگل‌های مصنوعی «سای هان با»، بزرگترین جنگل مصنوعی جهان است که در استان هه‌ بی واقع در شمال چین قرار دارد و نمونه‌ای از همین باور به شمار می‌رود. در طی شش دهه، سه نسل از جنگلبانان چینی، بخش وسیعی از زمین‌های بایر را با دقت به منظره‌ای خیره‌کننده و پر از درخت تبدیل کردند. استقرار سیستم پیشگیری از آتش سوزی در این جنگل نیز امکان نظارت شبانه روزی بر کل منطقه جنگلی را فراهم کرده است. ویدیوی کامل آن را تماشا کنید  تا با داستن به وجود آمدن و حفاظت از جنگل‌های"سای هان با" و همچنین استفاده از فناوری پیشرفته برای حفاظت و مقابله با آتش سوزی‌های جنگلی آشنا شوید.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-09/Why-is-China-committed-to-green-development--1kugz9o0ZVu/index.html

  • 2024/02/28 17:30:32
  • GMT+08:00
  • /