غار هونگ‌یا در شهر چونگ چینگ
2024/02/27 21:29:48

با فرا رسیدن شب، نورهای درخشان غار "هونگ‌یا" منطقه را به صحنه ای از یک فیلم انیمیشن تبدیل می کند. غار هونگ‌یا نقطه عطفی در چونگ چینگ در جنوب غربی چین، توسط مجموعه ای از ساختمان های متمایز تشکیل شده است که شاهد بسیاری از فراز و نشیب های شهر بوده اند. امروزه، این نقطه توریستی محبوب با ارایه طیف وسیعی از فروشگاه های خرده فورشی و مناظر خیره کننده به جاذبه ای برای بازدیدکنندگان شهر تبدیل شده است. 

  • 2024/02/27 21:29:48
  • GMT+08:00
  • /