برای نخستین بار یک زن وزیر ارشد ایالت پنجاب پاکستان شد
2024/02/27 10:09:53

مریم نواز، دختر نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان، به حیث وزیر اعلی پنجاب انتخاب شده است که پرجمعیت‌ترین ایالت پاکستان است.

در رای‌گیری روز دوشنبه در مجلس ایالتی پنجاب، مریم نواز توانست بر رانا آفتاب از حزب تحریک انصاف عمران خان، نخست وزیر سابق و زندانی، غلبه کند. از آنجایی که حزب مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات هشتم فبروری در این ایالت اکثر کرسی‌ها را به دست آورده بود، انتخاب مریم نواز به این سمت از قبل انتظار می‌رفت.

مریم نواز گفت که انتخاب شدن او به حیث وزیر اعلی «افتخاری» برای همه زنان پاکستان و بیانگر این است که «دختر بودن و زن بودن بر سر راه رویاهای شما قرار نمی‌گیرد.»

حزب مسلم لیگ نواز دارای بیشترین کرسی مجلس ایالت پنجاب بوده و نمایندگان آن امروز توانستند با معرفی خانم مریم نواز شریف فرزند نواز شریف (رهبر حزب مسلم لیگ نواز و نخست وزیر اسبق پاکستان) وی را به عنوان اولین سروزیر زن پنجاب به عنوان پرجمعیت‌ترین استان پاکستان انتخاب‌ نمایند.

مریم ۵۰ ساله همچنین معاون رئیس حزب مسلم لیگ نواز است و به عنوان وارث سیاسی نواز شریف در نظر گرفته می شود.‌ نواز شریف در کمال تعجب برادر کوچکترش شهباز شریف را به عنوان نامزد نخست وزیری حزب خود معرفی کرد. حزب مسلم لیگ نواز، مریم نواز را به عنوان کاندید سروزیری در پنجاب، ایالتی با بیش از ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت، معرفی کرد.


  • 2024/02/27 10:09:53
  • GMT+08:00
  • /