رونمایی از برنامه حفاظت بهتر از داده‌های شرکت‌های صنعتی در چین
2024/02/27 09:30:30

نهادهای چینی روز دوشنبه یک برنامه سه ساله را برای ارتقاء حفاظت از داده‌های شرکت‌های صنعتی، رونمایی کردند.

بر اساس این برنامه که توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات منتشر شد، چین از سال 2024 تا 2026 تلاش خواهد کرد تا آگاهی از حفاظت داده‌ها، حفاظت از داده‌های صنعتی مهم، تقویت مدیریت امنیت داده‌ها در شرکت‌های کلیدی و تقویت حفاظت از داده‌ها در سناریوهای کلیدی را بالا ببرد.

این برنامه 11 وظیفه را برای بهبود توانایی‌های کشور به منظور حفاظت از داده‌های شرکت‌های صنعتی، تنظیم امنیت داده‌ها و حمایت از صنعت امنیت داده‌ها تعیین کرده است.

طبق برنامه مذکور، چین تا پایان 2026 انتظار دارد یک سیستم حفاظت از داده‌ها را به شکلی اساسی برای بخش صنعتی راه‌اندازی کند و خطرات بزرگ را تحت کنترل در آورد.

  • 2024/02/27 09:30:30
  • GMT+08:00
  • /