برنامه چین برای انجام صد مأموریت پرتاب فضایی در سال 2024
2024/02/27 08:31:51

گروه علوم و فناوری فضایی چین امروز «کتاب آبی رویدادهای علم و فناوری هوافضای ۲۰۲۳ چین» را منتشر کرد که بر اساس آن: انتظار می‌رود شرکت هوافضای چین در سال 2024 حدود 100 مأموریت پرتاب فضایی را اجرا کند و یک رکورد جدید را به ثبت برساند. اولین میدان پرتاب‌های فضایی تجاری چین قرار است امسال اولین پرتاب خود را به انجام برساند و روند توسعه شبکه چند سکوی ماهواره‌ای نیز تسریع خواهد شد.

در سال 2024،  گروه علوم و فناوری‌های فضایی چین برنامه دارد نزدیک به 70 مأموریت پرتاب فضایی را انجام دهد و بیش از 290 فضاپیما را برای اجرای پروژه های بزرگ و مهم  به فضا بفرستد.

بر اساس «کتاب آبی رویدادهای علم و فناوری هوافضای ۲۰۲۳ چین»، توسعه برنامه‌های هوافضای چین سرعت خواهد گرفت. در سال 2023، چین 67 مأموریت پرتاب فضایی را انجام داد و از این نظر در رتبه دوم جهان قرار گرفت. در عین حال، چین با طراحی و ساخت 221 فضاپیما، به رکورد بالاترین تعداد  پرتاب فضایی و ساخت فضاپیمای خود رسید. در این میان، تمامی 47 پرتاب انجام شده با موشک های حامل لانگ مارچ با موفقیت 100 درصد انجام شد. در مجموع تاکنون بیش از ۵۰۰ فضاپیما با موشکهای حامل لانگ مارچ به فضا فرستاده شده‌اند و پرتاب‌های فضایی با موشکهای تجاری دیگر نیز به بیش از 20 بار رسیده است.

  • 2024/02/27 08:31:51
  • GMT+08:00
  • /