قطارهای مونوریل در چونگ چینگ
2024/02/26 10:26:37

قطارهای مونوریل در چونگ چینگ در جنوب غربی چین از میان شکوفه های آلو می گذرد و مسافران را به سفری در فصل مورد انتظار بهار می برد.

  • 2024/02/26 10:26:37
  • GMT+08:00
  • /