گرامیداشت «عید فانوس» در رومانی از دریچه دوربین
2024/02/26 09:14:08

روز جمعه 23 فوریه (4 اسفند) مراسمی برای گرامیداشت «عید فانوس» در «مرکز فرهنگی چین» در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد.

  • 2024/02/26 09:14:08
  • GMT+08:00
  • /