کوه لائوجون
2024/02/26 21:25:10

شکوه معابد چینی در قله کوه لائوجون در ارتفاع بیش از 2000 متری در لوئویانگ، استان هه نان در مرکز چین. 

  • 2024/02/26 21:25:10
  • GMT+08:00
  • /