گارد ساحلی چین گشت‌های اجرای قانون را در آب‌های «جین من» انجام داد
2024/02/25 17:02:19

گارد ساحلی استان «فوجیان» (جنوب شرقی چین) یک شنبه 25 فوریه (6 اسفند)،  گشت‌های اجرای قانون را در آب‌های «جین من» انجام داد.

در طول انجام این گشت، ناوگان‌های گارد ساحلی اقداماتی مانند انجام ناوبری، افزایش هشدار و اخطار دادن را برای تقویت گشت‌های اجرای قانون در مناطق مهم دریایی انجام داد تا از نظم عادی این آب‌ها و امنیت جانی و مالی ماهیگیران محافظت کند.


  • 2024/02/25 17:02:19
  • GMT+08:00
  • /