پل «فنگ یو»
2024/02/25 18:00:39

این پل بی نظیر در «تونگ رن» استان «گویی جوئو» با آلاچیق ها و برج های خود متمایزترین ویژگی های فرهنگی قوم دونگ ساکن این منطقه را به نمایش گذاشته است.

  • 2024/02/25 18:00:39
  • GMT+08:00
  • /