دیدار وزیر خارجه چین با مشاور صدراعظم آلمان در پکن
2024/02/25 09:53:59

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین روز جمعه در پکن با «ینس پلوتنر» مشاور سیاست

خارجی و امنیتی صدراعظم آلمان دیدار کرد.

وانگ که عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست نیز هست، تاکید کرد امسال دهمین سالگرد برقراری مشارکت راهبردی جامع چین-آلمان است. چین مایل به تقویت ارتباطات بیشتر با آلمان، تحکیم اعتماد متقابل راهبردی، تعمیق همکاری و ترویج توسعه پایدار روابط دوجانبه است.

وزیر خارجه چین گفت هر دو طرف باید به ترویج همکاری کاربردی با دیدگاهی باز و روحیه‌ای منطقی مبتنی بر اصول بازار پایبند بمانند، اختلافات را به شکلی صحیح در بستر پیشرفت و توسعه مشترک حل کنند، با حمایت گرایی مخالفت نمایند و کمک‌های مثبتی به ثبات، توسعه و رفاه جهانی کنند.

پلوتنر نیز در این دیدار گفت آلمان امیدوار به توسعه هر چه بیشتر همکاری با چین در حوزه‌های مختلف و انجام کمک‌های جدید برای پرداختن به تغییرات اقلیمی و ترویج صلح و توسعه جهان است. 

 

  • 2024/02/25 09:53:59
  • GMT+08:00
  • /