بزرگترین کریدور انرژی پاک جهان
2024/02/24 09:49:54

به گفته اپراتور این کریدور که متشکل از شش نیروگاه بزرگ برق آبی در مسیر رود یانگ تسه چین است، قرار است در سال 2023 میزان برق تولیدی آن افزایش پیدا کند.

  • 2024/02/24 09:49:54
  • GMT+08:00
  • /