بررسی سیاست‌ها و اقدامات برای جذب و استفاده بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی در نشست شورای دولتی چین
2024/02/24 17:33:38

«لی چیانگ» نخست وزیر چین روز جمعه 23 فوریه (4 اسفند) ریاست نشست دائمی شورای دولتی را برای استماع گزارش‌های مربوط به کار بخش‌های شورای دولتی در بررسی پیشنهادات و طرح‌های ارایه شده از سوی نمایندگان کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین در سال 2023 بر عهده داشت.

طی این نشست سیاست‌ها و اقداماتی برای جذب و استفاده بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی و اقداماتی برای پیشگیری و حل ریسک بدهی در این نشست مورد بحث و مشورت قرار گرفته و طرح‌هایی چون «نظرات درباره بهینه سازی بیشتر خدمات پرداخت و ارتقای تسهیلات پرداخت» به تصویب رسیده است.

در این نشست خاطرنشان شد که سرمایه‌گذاری خارجی نیروی مهمی در ارتقاء شکوفایی و توسعه مشترک اقتصاد چین و جهان است. باید تثبیت سرمایه‌گذاری خارجی را محور مهم کار اقتصادی امسال قرار داده، ضمانت‌های خدمات را از نظر گسترش دسترسی به بازار، بهینه سازی فضای رقابت منصفانه و هموارسازی جریان عوامل نوآورانه تقویت کرده و به ایجاد محیط برتر تجارت بازارمحور، قانونی و بین‌المللی ادامه داد. علاوه بر این ضمن تحکیم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه در چین، باید کیفیت و سطح همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشید.

در این همچنین یادآورد شد که مطابق با الزامات کمیته مرکزی حزب و با تلاش‌های هماهنگ تمام نیروهای مختلف، خطرات بدهی محلی به طور کلی کاهش یافته و پایه محکمی برای مرحله بعدی کار ایجاد شده است. باید با تسریع ایجاد سازوکار مدیریت بدهی دولت که با توسعه با کیفیت سازگار به تدریج خطرات بدهی محلی را در توسعه کیفی برطرف کرد.

  • 2024/02/24 17:33:38
  • GMT+08:00
  • /