اجرای رقص سماور پدربزرگ و آواز روح اژدها و اسب در شب نشینی «جشن فانوس» رادیو و تلویزیون مرکزی چین
2024/02/24 21:35:06

در سالن فرعی «کاشغر» شین جیانگ، آواز خوانی و رقصیدن ادامه یافت. رقص «سماور پدربزرگ» از نزدیک تکنیک‌های هنری مدرن را با تاریخ و فرهنگ «کوتسی» پیوند داد تا زندگی بهتری را نشان دهد. رقص سماور یک هنر رقص منحصر به فرد منطقه «کوچا» است و از مراسم باستانی مردم کوتسی برای پذیرایی از مهمانان شکل گرفته است.

آواز «روح اژدها و اسب» روحیه و قیافه سربلند مردم چین را جلوه داده است.


  • 2024/02/24 21:35:06
  • GMT+08:00
  • /