اجرای نمایش آکروبات «آسمان قاصدک» در شب نشینی «جشن فانوس» رادیو و تلویزیون مرکزی چین
2024/02/24 21:44:02

در شب نشینی «جشن فانوس» رادیو و تلویزیون مرکزی چین که در شامگاه 24 فوریه (عید فانوس سال اژدها) پخش شد، نمایش حرکات آکروباتیک «آسمان قاصدک» با مهارت‌های بسیار فوق العاده، نشاط فراوان عید بهار را در معرض دید مخاطبان قرار داد. رقصندگان بهاری با زمین بیدار می‌شوند، همراه با نسیم بهاری تاب می‌خورند و پرواز می‌کنند، عشق بی پایان خود را در نور درخشان بهاری می‌گسترانند و آسمانی پر از قاصدک‌ را نقاشی می‌کنند.

  • 2024/02/24 21:44:02
  • GMT+08:00
  • /