کارخانه نساجی پل خمری
2024/02/24 20:53:10

این کارخانه نساجی در پل خمری، مرکز ولایت بغلان در شمال افغانستان جایی است که بسیاری از مردم از طریق کار در آن امرار معاش می کنند. 

  • 2024/02/24 20:53:10
  • GMT+08:00
  • /