«اژدها» در شهر ممنوعه
2024/02/24 15:51:36

عنصر "اژدها" روی بسیاری از مصنوعات طلایی در موزه قصر یا همان شهر ممنوعه پکن دیده می شود و به وضوح تاریخ غنی تمدن چین را روایت می کند.

  • 2024/02/24 15:51:36
  • GMT+08:00
  • /