برگزاری جشن‌های «عید فانوس» در شهرک هزارساله شرق چین از دریچه دوربین
2024/02/24 09:27:09

چندین تیم از هنرمندان محلی روز جمعه در جشن‌های «عید فانوس» در شهرک «هچیائو» شرکت کردند.

هچیائو شهرکی معروف با تاریخچه بیش از هزار سال در استان «جه‌جیانگ» (شرق چین) واقع شده است.

عید فانوس امسال با پانزدهمین روز ماه اول قمری چین یا 24 فوریه (5 اسفند) یکی شده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 23 فوریه (4 اسفند) از شهرک هچیائو منطقه لین‌آن شهر هانگ‌جوئو گرفته است.


  • 2024/02/24 09:27:09
  • GMT+08:00
  • /