قایق اژدهای بامبویی
2024/02/22 18:38:31

حدود 11 قایق بامبو به هم متصل شده در شهر جی لین، استان جی لین به شکل یک اژدها درآمده اند که بر روی رود سونگ هوا می خزد. گردشگران با سوار شدن بر این قایق ها احساس می کنند که سوار بر یک اژدها سفر دریایی هیجان انگیزی را آغاز می کنند. 

  • 2024/02/22 18:38:31
  • GMT+08:00
  • /