چای سنگی وویی
2024/02/22 20:42:20

چای سنگی وویی که در زمین های صخره ای کوه های وویی در جنوب شرقی چین کشت می شود، در بین طرفداران چای اولانگ بسیار مورد توجه است. گونه های قابل توجه مانند داهونگ پاو، این صنعت سنتی چای را برجسته می کند که بر تکنیک های اکسیداسیون و برشته کردن خاص متکی است. در یک مراسم چای محلی، باز شدن برگ ها به غلظت و کیفیت چای اشاره می کند که با نوشیدنش خواص مواد معدنی، شیرینی لطیف و ته مزه دلپذیرش آشکار می شود. این یک سفر به فرهنگ چای چینی است.

  • 2024/02/22 20:42:20
  • GMT+08:00
  • /