خوشمزگی ماهی کروکر
2024/02/22 09:36:51

ماهی کروکر زرد خانه خود را در آب های فودینگ، استان فوجیان در جنوب شرقی چین، پیدا می کند. ماهی کروکر زرد که به خاطر گوشت ترد و طعم لطیفش معروف است، تعادل لذت بخشی از شیرینی و مزه اومامی ارایه می دهد. در فودینگ، کروکر زرد یک گزینه محبوب در منوی رستوران هاست تا حد ممکن ترد شدن سرخ شده و با سس تند سرو می شود. 

  • 2024/02/22 09:36:51
  • GMT+08:00
  • /