غروب آفتاب در مقابل موزه ملی تمدن مصر
2024/02/21 15:33:25

مردم با سوار شدن به قایق در دریاچه ای در مقابل موزه ملی تمدن مصر در قاهره از غروب آفتاب لذت می برند. 

  • 2024/02/21 15:33:25
  • GMT+08:00
  • /