شکوفه های آلو در یانگ جو
2024/02/21 09:31:21

شکوفه های آلو با فرارسیدن بهار بیدار می شوند و روی شاخه های عریان درختان در دریاچه غربی اسلندر در یانگ جو، استان جیانگ سو در شرق چین شکوفا می شوند. 

  • 2024/02/21 09:31:21
  • GMT+08:00
  • /