تاکید رهبر چین بر تقویت قابلیت‌های زمین و منابع برای تضمین توسعه با کیفیت بالا
2024/02/20 11:35:39

شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین روز دوشنبه 19 فوریه بر افزایش قابلیت‌های تضمینی زمین و منابع تاکید کرد تا تضمین توسعه با کیفیت بالا در مناطق دارای برتری، قابلیت‌های مدیریت اضطراری کشور بیش از پیش ارتقا داده شود.

شی جین پینگ این اظهارات را هنگام ریاست بر چهارمین نشست کمیسیون تعمیق همه جانبه اصلاحات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ایراد کرد.

در این جلسه نظراتی در خصوص اصلاح نظام مدیریت زمین، ترویج تحول سبز همه جانبه در توسعه اقتصادی و اجتماعی، ارتقای توانمندی‌های مدیریت اضطراری محلی و تسریع شکل‌گیری سیستم‌های اساسی برای حمایت از نوآوری جامع مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد یک سیستم مدیریت زمین که ارتباط موثرتری با سیاست های کلان اقتصادی و توسعه منطقه ای داشته باشد و بهبود دقت و کارایی تخصیص و بهره برداری از عناصر زمین تأکید شد.

شی جین پینگ گفت که ترویج تحول سبز جامع در توسعه اقتصادی و اجتماعی راه حل اساسی برای حل مشکلات زیست محیطی و اکولوژیکی است. ما باید بر تحول همه جانبه، کاهش انتشار کربن پایبند باشیم و مفهوم توسعه سبز را در کل فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرا کنیم.

او همچنین خواستار بهبود بیشتر قابلیت‌های مدیریت اضطراری محلی، پیشگیری و حل و فصل مؤثر خطرات ایمنی، رسیدگی به موقع به بلایا و حوادث مختلف و حفظ سطح ایمنی کشور شد.

  • 2024/02/20 11:35:39
  • GMT+08:00
  • /