حیوانات دریای شرقی چین
2024/02/19 09:18:21

غواصان در «دنیای آبی» بندر چینگ دائو، استان شان دونگ واقع در سواحل دریای شرقی چین مشغول تعامل با موجودات دریایی هستند و یک نمایش جالب توجه را برای مخاطبان در طول تعطیلات عید بهار ترتیب داده اند. 

  • 2024/02/19 09:18:21
  • GMT+08:00
  • /