درخشش مجدد طلا در بازار چین
2024/02/19 14:20:17

به نظر می رسد که طلا در بازار چین بار دیگر درخشش سابق خود را پیدا کرده و دلیل آن نیز موج جدیدی است که جوانان آن را به راه انداخته اند. 


  • 2024/02/19 14:20:17
  • GMT+08:00
  • /