وزیر خارجه چین: دروغ هایی در ارتباط با شین جیانگ با هدف مانع سازی در روند توسعه چین تولید می شود
2024/02/19 09:42:19

وانگ یی عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر خارجه چین روز شنبه 17 فوریه به وقت محلی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنرانی اصلی در "جلسه چین"، ادعای به اصطلاح "نسل کشی" و "کار اجباری" در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ را رد کرد.

وانگ یی اظهار کرد: ادعای به اصطلاح "نسل کشی" در منطقه شین جیانگ کاملا بی اساس و دروغ است. آزادی مذهبی برای هر قوم شین جیانگ تحت محافظت مطلوب قرار گرفته و مسلمانان نیز از اماکن مذهبی کافی بهره مند هستند. دولت با پرداخت کمک هزینه مساجد را تعمیر و حفظ کرده و اسناد دولتی و تابلوهای مغازه ها به دو زبان نوشته شده است. زبان و فرهنگ اقلیت های قومی مختلف از جمله اویغوری نیز حفظ شده و نسل به نسل به ارث می رسد.

وانگ افزود: توسعه سریع چین باعث ناراحتی و نگرانی برخی کشورها شده است. اهداف جعل سازی و دروغ گویی در ارتباط با شین جیانگ توسط آن ها، مانع سازی در روند توسعه چین از طریق ایجاد ناآرامی در شین جیانگ است. اما چین حق توسعه دارد و مدرنیزاسیون 1.4 میلیارد جعمیت، یک پیشرفت بزرگ در توسعه تمدن بشری خواهد بود. شکل گیری بازار فوق العاده بزرگ چین همچنین فرصت های توسعه جدیدی را برای همه کشورها فراهم می کند تا به توسعه و شکوفایی مشترک جهان دست یابند.

  • 2024/02/19 09:42:19
  • GMT+08:00
  • /